Sæson 2 Episode #4 Lasse Jørgensen // Head of Nordics & EMEA Team Lead ved Glint Inc.

Sæson 2 Episode #4 Lasse Jørgensen // Head of Nordics & EMEA Team Lead ved Glint Inc.

I episode 4 af sæson 2 tager jeg snak med Lasse Jørgensen fra HR Software firmaet Glint. Lasse er salgsansvarlig for et team, som dækker norden og EMEA. Vi taler om den personlige udvikling som sælger, om vigtigheden af at lytte og stille spørgsmål og om hvor afgørende det er organisationen har en drejebog, som giver sælgerne mulighed for at præstere på en selvstændig måde.

Glint er i sig selv en vildt spændende, international og moderne virksomhed, der har udviklet en digital platform til at måle på hvor tilfredse og involverede medarbejdere er i deres virksomhed. Man har derfor kunne tage den årlige ressourcekrævende medarbejdertilfredshedsundersøgelse og gøre den til en løbende opdateret platform.

I Glint arbejder man i øvrigt med en interessant incitamentsmodel for sælgerne, som jeg tror mange kan blive inspireret af.

Lasse har hans uddannelsesmæssige baggrund hos os på Erhvervsakademi Sydvest. I episoden fortæller han om, at tage nogle store spring ud i verden efter at være opvokset i et trygt vestjysk miljø. Om at se kultur som noget, der giver gaven af forskellige perspektiver og om at starte som ung og uprøvet i salg og få lov til at lave en masse vigtige fejl

Lasse har nogle rigtig interessante inputs ift. salgsmødet og en tilgang til at kunne udfordre en mulig kunde på en måde som giver en konstruktiv respekt. Lasses tilgang til sparring med kollegaer er også noget, som jeg i hvert fald tager med i min dagligdag.

I samtalen lægger Lasse også en række elementer op, som efter hans mening udgør fundamentet for en god sælger. Det er jo altid farligt at bevæge sig ud i, men jeg synes det er spændende og glæder mig til at høre jeres mening om det!

Hvis man arbejder indenfor salg, ledelse eller er interesseret i personlig udvikling, så er der en masse inspiration at hente fra Lasse.

Lyt med og giv lyd!

About the Author
Lektor @ Erhvervsakademi Sydvest LinkedIn: www.linkedin.com/in/krissvane Tlf 41 77 57 86 Email: ask@denvirkeligeverden.dk